Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken er godkendt på bestyrelsesmøde den 5. februar 2024.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,
hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og
ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og
nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er
nødvendige.

Astrid Kristensen er udpejet til dataansvarlig.

Privatlivspolitikken udleveres ved henvendelse til den dataansvarlige.