Forside

Næste arrangement i Silkeborg og Omegns Folkedansere er lørdag d. 30. marts 2019, hvor vi afholder vores Fødselsdagsfest 19:30-23:30 i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.

Indtil da fortsætter vi vores almindelige danseaftener hver tirsdag kl. 19:00-21:30 i Lunden.

Der er plads til flere – så nye medlemmer af foreningen er hjertelig velkommen.

Husk også Generalforsamling i foreningen tirsdag den 12. marts. Vi starter aftenen med dans og efter en times tid holdes generalforsamlingen. Foreningen er vært med øl/vand samt kaffe/the og brød.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.